Nadogradnja na Farmer Pro

Kako se može kupiti

Prikaz zdravlja useva

Prikaz zdravlja useva koristi tehnologiju PurePixel™ i pruža zemljoradnicima i njihovim savetnicima pouzdane, bez oblaka, kalibrisane satelitske snimke. PurePixel koristi sopstveni algoritam za analizu brojnih ulaznih signala na senzorima kako bi se proizvele kalibrisane mape vegetativnih indeksa tokom sezone rasta. Ova jedinstvena kalibracija omogućuje zemljoradnicima da uporede zdravlje useva u svakoj fazi rasta za ciljano izviđanje useva.

Saznajte više
Crop Health Imagery Scouting
Farmer Pro Work Orders

Radni nalozi

Funkcija Radni nalozi pomaže onima koji upravljaju imanjem da minimizuju nagađanje pri dodeljivanju i praćenju poljoprivrednih poslova. Ova mobilna funkcija je laka za korišćenje i od velike koristi kada je reč o upravljanju logistikom, dodeljivanju zadataka, praćenju napretka i brzim prilagođavanjima, čime se maksimizuju efikasnost i produktivnost imanja. Pored toga, radnici na imanju mogu pomoću svog pametnog telefona dobijati dnevne zadatke, što će doprineti njihovoj efikasnosti i smanjiti greške u primeni određenih sredstava.

Saznajte više

Uzorkovanje tla

Kada je reč o uzorkovanju tla, nijedna druga aplikacija ne olakšava taj postupak u tolikoj meri. Za svako polje u hodu napravite koordinatnu mrežu ili prikažite pozadinske zone. Pogledajte gde ste evidentirali stvarnu tačku i pošaljite sve podatke nazad svom računaru bez imalo brige o USB memoriji ili kablovima.

Sa našom mobilnom aplikacijom moći ćete da:

  • Nacrtate koordinatnu mrežu bilo koje veličine
  • Učitate mape sa pozadinskim zonama
  • Upravljate do ciljnih tačaka
  • Dovršite posao bez internet konekcije

Izviđanje useva

Unošenje beležaka o izviđanju useva i slikanje štetočina nikada nije bilo lakše. Najbolje od svega je što više korisnika može istovremeno uneti zapis o izviđanju useva, šaljući nazad podatke do jedne centralne lokacije. Savetnici mogu brzo analizirati rezultate i dati pravovremene preporuke.

Sa našom mobilnom aplikacijom moći ćete da:

  • Izaberete stavku iz prethodno definisanog spiska štetočina i korova
  • Delite izveštaje u realnom vremenu
  • Napravite i označite fotografije radi izviđanja
  • Dovršite posao bez internet konekcije
 KarakteristikeFarmer StarterFarmer CoreFarmer Pro
Podešavanje farmePrijavljivanje korisnika1Do 5Do 5Do 5
Upravljanje imenima klijenta/farme/polja sa granicama
Mapiranje orijentira pomoću mobilne aplikacije (tačke, linije i granice)
Radne aktivnosti na imanjuUpravljanje linijama navođenja
AutoSync™ resursi, primenjeni podaci i bluetooth oznake između Precision-IQ displeja i oblaka 2
Importovanje/eksportovanje ili korišćenje API-ja drugih proizvođača radi prosleđivanja podataka displejima za preciznu poljoprivredu ili dobijanja podataka od njih
Praćenje lokacije opreme u realnom vremenu, trenutnog statusa i istorije korišćenja
Korišćenje alatki za crtanje da bi se definisale zone upravljanja na osnovu podataka sloja
Kreiranje radnog naloga Precision-IQ displeja na internetu ili mobilnom za daljinsko podešavanje i praćenje zadataka
Izvršavanje naloga promenljive brzine primene sa radnim nalozima Precision-IQ displeja
Kreiranje standardnih radnih naloga i dodeljivanje osobama radi praćenja njihovog ručnog dovršavanja
Uključuje kontrolnu tablu za prognozu vremena i praćenje cena proizvoda 3
Zapisi o imanjuPregled i unos informacija o radnim zadacima
Dodavanje materijala i praćenje kupovine i korišćenja po polju sa troškovima
Generisanje izveštaja o usaglašenosti sa pokrivenošću ili detaljima o primeni i zadatku
Obrada podataka o prinosu pomoću alatke za čišćenje podataka o prinosu
Ručni unos detaljnih zapisa o polju što se tiče semena, hemijskih sredstava, veštačkog đubriva, žetve i primene drugih sredstava
Štampanje izveštaja što se tiče semena, veštačkog đubriva, korišćenje hemijskih sredstava, i profitabilnost polja/useva
Prikaz osnovnih vremenskih uslova sa opcijom za nadogradnju na Ag Premium Weather
VRA alatiKreiranje mapa za VRA naloge
Korišćenje mobilne aplikacije za mrežno ili zonsko uzorkovanje tla, uključujući i navigaciju do lokacija za uzorkovanje
Prodaja žitaricaPraćenje zaliha u kontejneru
Upravljanje ugovorima o trgovini žitaricama i izjavama o pozicioniranju
Monitoring u sezoniPrikazivanje slika zdravstvenog stanja useva za svako polje4
Snimanje izviđanja useva i kreiranje preporuka za primenu proizvoda
Importovanje UAV slika