WM-Subsurface Software

WM-Subsurface (wcześniej znane jako Farm Works Surface), to oprogramowanie melioracyjne przeznaczone dla gospodarstw współpracujące z rozwiązaniem melioracyjnym Trimble® WM-Drain™. WM-subsurface umożliwia optymalne rozmieszczenie rurek melioracyjnych i drenarki powierzchniowej zarówno w obrębie projektów zarządzania melioracją powierzchniową, jak i podpowierzchniową, umożliwiając na odpowiednie odwadnianie pól oraz zwiększenie plonów. Łatwe nakładanie kolejnych warstw, takich jak plony czy rodzaje gleby, ułatwia wizualizację pola i analizę sytuacji z różnych punktów widzenia.

Oprogramowanie melioracyjne przeznaczone dla gospodarstw zapewnia możliwość instalacji na komputerach wyposażonych w system Microsoft® Windows® 7 lub nowszy.

Pliki do pobrania i podręczniki
Oprogramowanie Trimble WM-Subsurface
Dobór wielkości rurek Trimble WM-subsurface

Automatyczny dobór rozmiaru rurek

Oblicza zalecane rozmiary rurek w obrębie całego projektu, a także generuje szacunkowy koszt całkowity uwzględniający również materiały niezbędne do zrealizowania danego projektu melioracyjnego.  Automatyczny dobór rozmiaru rurek pomaga szybko i efektywnie tworzyć optymalne projekty melioracyjne przy jednoczesnej redukcji kosztów całkowitych.

Linie dopływów

  • Pozwól, aby oprogramowanie melioracyjne dla gospodarstw określiło dla Ciebie różne strefy działów wodnych, co ułatwi rozmieszczanie rurek głównych, podrzędnych i poprzecznych.
  • Włącz strzałki przepływów oraz linie dopływów, aby łatwiej śledzić naturalny przepływ wód powierzchniowych.

Ciągi melioracyjne

  • Wykorzystaj narzędzia do rysowania, aby łączyć rurki poprzeczne z głównymi, tworzyć równoległe odstępy boczne i łączyć ciągi melioracyjne.
  • Określ układ i projektuj ciągi rurek pod kątem ich rozmiaru, typu, fazy, a następnie wprowadź głębokość minimalną, maksymalną oraz dobierz optymalną klasę.
  • Użyj funkcji sprawdzania projektu, aby upewnić się, że wszystkie ciągi melioracyjne są prawidłowe.
  • W łatwy sposób zmieniaj swój projekt w oparciu o profil pionowy oraz ustawienia lub zmieniaj kierunki odpływu wody.

Tworzenie wałów

  • Twórz ścieżki wałów w oparciu o odstępy pomiędzy konturami wykorzystując do tego celu dane topograficzne, a także wykorzystuj promienie skrętu w celu uzyskiwania odpowiedniego rozmieszczenia wałów nawadniających.

Co mówią nasi klienci?

Gorąco polecamy WM-subsurface do opracowywania planów rozmieszczania rurek melioracyjnych na polach. Projekty, które ze względu na konieczność korzystania z lasera zabierały całe dnie, teraz realizujemy w ciągu kilku godzin, a nawet minut.”

– Andrew Zimmerman, Hicksville, OH

„Oprogramowanie to umożliwia dokładne śledzenie nachylenia rurek oraz liczbę akrów dla każdego ciągu, dzięki czemu jestem w stanie dokonać bardzo dokładne wymiarowanie w niezwykle krótkim czasie.”

Joey Schlatter, Francesville, IN

Product Comparison

 FeaturesFarmer StarterFarmer CoreFarmer Pro
Farm SetupUser logins1Up to 5Up to 5Up to 5
Manage client/farm/field names with boundaries
Map landmarks with mobile app (points, lines, and boundaries)
Farm OperationsManage guidance lines
AutoSync™ resources, as-applied data, and bluetooth tags between Precision-IQ Displays and the cloud 2
Import/export or use third-party APIs to get data to/from precision farming displays
Track real-time equipment location, current status, and utilization history
Use drawing tools to layout management zones based on layer data
Create Precision-IQ Display Work Order in web or mobile for remote task set-up and monitoring
Execute Variable Rate Application prescriptions with Precision-IQ Display Work Orders
Create Standard Work Orders and assign to people to monitor their manual completion
Includes dashboard for weather forecasting and commodity price tracking 3
Farm RecordsView and edit task details
Add materials and track purchases and usage by field with costs
Generate compliance reports with coverage or as-applied and task details
Process yield data with yield cleaning tool
Enter detailed field records manually for seed, chemical, fertilizer, harvest, and other applications
Print reports for seed, fertilizer, chemical usage, and field/crop profitability
View basic weather with option for upgrading to Ag Premium Weather
VRA ToolsCreate VRA prescription maps
Utilize the mobile app for grid or zone soil sampling, including navigation to sample sites
Grain MarketingTrack bin inventory
Manage grain contracts and market position statements
In-Season MonitoringView Crop Health Imagery for each field4
Record crop scouting events and create product application recommendations
Import UAV imagery
1 Additional user logins for Farmer Core and Farmer Pro can be purchased separately.
2 AutoSync automatically connects all your smartphones, computers, and Trimble displays (using the Precision-IQ™ software). Each connected Trimble display requires a Display Connection with modem and data plan or a third-party wifi adapter.
3 Cash bid prices currently available only in North America.
4 Includes up to 10,000 acres of Crop Health Imagery. Additional acres can be purchased by reaching out to your local Farmer Pro Reseller

Powiązane produkty i rozwiązania

Zacznijmy

Wykorzystaj sprawdzone, precyzyjne technologie rolnicze firmy Trimble do poprawienia swoich operacji sadzenia i siania, jednocześnie zwiększając swoją produktywność i rentowność, dzięki oszczędności nakładów.

Gdzie kupić