WM-Subsurface Software

WM-Subsurface (wcześniej znane jako Farm Works Surface), to oprogramowanie melioracyjne przeznaczone dla gospodarstw współpracujące z rozwiązaniem melioracyjnym Trimble® WM-Drain™. WM-subsurface umożliwia optymalne rozmieszczenie rurek melioracyjnych i drenarki powierzchniowej zarówno w obrębie projektów zarządzania melioracją powierzchniową, jak i podpowierzchniową, umożliwiając na odpowiednie odwadnianie pól oraz zwiększenie plonów. Łatwe nakładanie kolejnych warstw, takich jak plony czy rodzaje gleby, ułatwia wizualizację pola i analizę sytuacji z różnych punktów widzenia.

Oprogramowanie melioracyjne przeznaczone dla gospodarstw zapewnia możliwość instalacji na komputerach wyposażonych w system Microsoft® Windows® 7 lub nowszy.

Gotowy na zakup?
Oprogramowanie Trimble WM-Subsurface
Dobór wielkości rurek Trimble WM-subsurface

Automatyczny dobór rozmiaru rurek

Oblicza zalecane rozmiary rurek w obrębie całego projektu, a także generuje szacunkowy koszt całkowity uwzględniający również materiały niezbędne do zrealizowania danego projektu melioracyjnego.  Automatyczny dobór rozmiaru rurek pomaga szybko i efektywnie tworzyć optymalne projekty melioracyjne przy jednoczesnej redukcji kosztów całkowitych.

Linie dopływów

  • Pozwól, aby oprogramowanie melioracyjne dla gospodarstw określiło dla Ciebie różne strefy działów wodnych, co ułatwi rozmieszczanie rurek głównych, podrzędnych i poprzecznych.
  • Włącz strzałki przepływów oraz linie dopływów, aby łatwiej śledzić naturalny przepływ wód powierzchniowych.

Ciągi melioracyjne

  • Wykorzystaj narzędzia do rysowania, aby łączyć rurki poprzeczne z głównymi, tworzyć równoległe odstępy boczne i łączyć ciągi melioracyjne.
  • Określ układ i projektuj ciągi rurek pod kątem ich rozmiaru, typu, fazy, a następnie wprowadź głębokość minimalną, maksymalną oraz dobierz optymalną klasę.
  • Użyj funkcji sprawdzania projektu, aby upewnić się, że wszystkie ciągi melioracyjne są prawidłowe.
  • W łatwy sposób zmieniaj swój projekt w oparciu o profil pionowy oraz ustawienia lub zmieniaj kierunki odpływu wody.

Tworzenie wałów

  • Twórz ścieżki wałów w oparciu o odstępy pomiędzy konturami wykorzystując do tego celu dane topograficzne, a także wykorzystuj promienie skrętu w celu uzyskiwania odpowiedniego rozmieszczenia wałów nawadniających.

Co mówią nasi klienci?

Gorąco polecamy WM-subsurface do opracowywania planów rozmieszczania rurek melioracyjnych na polach. Projekty, które ze względu na konieczność korzystania z lasera zabierały całe dnie, teraz realizujemy w ciągu kilku godzin, a nawet minut.”

– Andrew Zimmerman, Hicksville, OH

„Oprogramowanie to umożliwia dokładne śledzenie nachylenia rurek oraz liczbę akrów dla każdego ciągu, dzięki czemu jestem w stanie dokonać bardzo dokładne wymiarowanie w niezwykle krótkim czasie.”

Joey Schlatter, Francesville, IN

Porównanie produktów

 Farmer Fit or Farmer ProWM-Software
Read/write precision farming data, guidance lines, soil test results and other maps.
Record field records and view reports for seeding, application, harvest and other activities.
Enter accounting transactions and view cash general ledger reports such as the Income Statement and Balance Sheet.
Create simple and formula-based variable rate application maps.
Eliminate guesswork by calculating pipe sizes automatically based on terrain, depth, drainage coefficient, and more.
Create invoice statements for landlords and others.
Utilize 3D modeling for each field, detailing the high and low spots.
Determine the various watershed zones of the field to assist with main, submain, and lateral pipe placement.
Utilize drawing tools to tie laterals to mains, create parallel lateral spacings, and clip drainage lines.
Print out maps that include useful information such as drain lengths and the total amount of each material required.

Powiązane produkty i rozwiązania

Zacznijmy

Wykorzystaj sprawdzone, precyzyjne technologie rolnicze firmy Trimble do poprawienia swoich operacji sadzenia i siania, jednocześnie zwiększając swoją produktywność i rentowność, dzięki oszczędności nakładów.

Gdzie kupić