WM-Subsurface softver

WM-Subsurface (prethodno poznat kao Farm Works Surface) predstavlja poljoprivredni softver za drenažu koji radi sa Trimble® WM-Drain™ rešenjem za drenažu imanja. WM-Subsurface garantuje optimalno postavljanje drenažnih cevi i površinske drenaže kako u površinskim tako i u podzemnim projektima upravljanja vodom, što doprinosi adekvatnoj drenaži polja i boljem prinosu. Jednostavno dodavanje drugih slojeva kao što su prinos ili vrsta tla kako biste dobili prikaz parcele iz drugačije perspektive.

Poljoprivredni softver za drenažu može se instalirati na desktop računarima sa Microsoft® Windows® 7 ili novijim operativnim sistemom.

Sadržaji za preuzimanje i uputstva
Trimble WM-Subsurface Software
Trimble WM-Subsurface Pipe Sizing

Automatsko određivanje veličine cevi

Izračunajte preporučenu veličinu cevi za sve cevi u okviru određenog dizajna, i ujedno napravite procenu ukupnih troškova i materijala potrebnih za dotični projekat drenaže. Automatsko određivanje veličine cevi pomaže vam da brzo i efikasno dođete do optimalnog dizajna drenaže i da smanjite ukupne troškove.

Linije pritoka

  • Dozvolite vašem softveru za drenažu imanja da utvrdi na kojim se mestima na njivi sliva voda, što će vam pomoći sa postavljanjem glavnih, sporednih i bočnih cevi.
  • Omogućite strelicama toka i linijama pritoka da pomognu u praćenju prirodnog toka vode na površini tla.

Linije drenaže

  • Pomoću alatki za crtanje povežite bočne drenažne linije sa glavnim, napravite paralelan bočni razmak i skratite linije drenaže.
  • Napravite plan i dizajnirajte drenažne cevi na osnovu veličine, tipa, faze, a zatim unesite minimalnu dubinu, maksimalnu dubinu i optimalan nagib za svaku od njih.
  • Koristite funkciju za proveru dizajna kako biste potvrdili da je tok svih drenažnih cevi pravilan.
  • Lako napravite izmene u dizajnu na osnovu vertikalnog profila i podesite ili promenite pravac ispusta za vodu.

Pravljenje nasipa

  • Definišite trasu nasipa pomoću topografskih podataka na osnovu konturnog intervala i radijusa zaokreta priključne mašine radi pravilnog postavljanja nasipa za navodnjavanje.

Šta kažu naši klijenti?

Toplo preporučujemo WM-Subsurface za planiranje drenaže zemljišta. Dizajn za čiju nam je izradu ranije trebalo nekoliko dana sada možemo da završimo za nekoliko minuta ili sati.”

– Andrew Zimmerman, Hicksville, OH

“Softver precizno beleži koliki je nagib na cevi i koliko hektara dolazi sa svakom narednom linijom, tako da veoma precizno i brzo mogu da odredim veličinu sistema.”

Joey Schlatter, Francesville, IN

 KarakteristikeFarmer StarterFarmer CoreFarmer Pro
Podešavanje farmePrijavljivanje korisnika1Do 5Do 5Do 5
Upravljanje imenima klijenta/farme/polja sa granicama
Mapiranje orijentira pomoću mobilne aplikacije (tačke, linije i granice)
Radne aktivnosti na imanjuUpravljanje linijama navođenja
AutoSync™ resursi, primenjeni podaci i bluetooth oznake između Precision-IQ displeja i oblaka 2
Importovanje/eksportovanje ili korišćenje API-ja drugih proizvođača radi prosleđivanja podataka displejima za preciznu poljoprivredu ili dobijanja podataka od njih
Praćenje lokacije opreme u realnom vremenu, trenutnog statusa i istorije korišćenja
Korišćenje alatki za crtanje da bi se definisale zone upravljanja na osnovu podataka sloja
Kreiranje radnog naloga Precision-IQ displeja na internetu ili mobilnom za daljinsko podešavanje i praćenje zadataka
Izvršavanje naloga promenljive brzine primene sa radnim nalozima Precision-IQ displeja
Kreiranje standardnih radnih naloga i dodeljivanje osobama radi praćenja njihovog ručnog dovršavanja
Uključuje kontrolnu tablu za prognozu vremena i praćenje cena proizvoda 3
Zapisi o imanjuPregled i unos informacija o radnim zadacima
Dodavanje materijala i praćenje kupovine i korišćenja po polju sa troškovima
Generisanje izveštaja o usaglašenosti sa pokrivenošću ili detaljima o primeni i zadatku
Obrada podataka o prinosu pomoću alatke za čišćenje podataka o prinosu
Ručni unos detaljnih zapisa o polju što se tiče semena, hemijskih sredstava, veštačkog đubriva, žetve i primene drugih sredstava
Štampanje izveštaja što se tiče semena, veštačkog đubriva, korišćenje hemijskih sredstava, i profitabilnost polja/useva
Prikaz osnovnih vremenskih uslova sa opcijom za nadogradnju na Ag Premium Weather
VRA alatiKreiranje mapa za VRA naloge
Korišćenje mobilne aplikacije za mrežno ili zonsko uzorkovanje tla, uključujući i navigaciju do lokacija za uzorkovanje
Prodaja žitaricaPraćenje zaliha u kontejneru
Upravljanje ugovorima o trgovini žitaricama i izjavama o pozicioniranju
Monitoring u sezoniPrikazivanje slika zdravstvenog stanja useva za svako polje4
Snimanje izviđanja useva i kreiranje preporuka za primenu proizvoda
Importovanje UAV slika

Srodni proizvodi i rešenja

Hajde da počnemo

Iskoristite potencijal dokazano precizne poljoprivredne tehnologije kompanije Trimble kako biste poboljšali sadnju i setvu, i uvećali produktivnost i profitabilnost tako što ćete smanjiti nepotrebna ulaganja.

Gde se može kupiti