Farmer Starter

Trimble Farmer Starter predstavlja besplatnu onlajn i mobilnu platformu koja je laka za korišćenje i namenjena zemljoradnicima koji žele da organizuju podatke o svom imanju i pristupe im sa bilo kog uređaja koji je povezan sa internetom.

Ova inovativna softverska alatka za upravljanje imanjem predstavlja savršenu polaznu tačku i može bez ikakvih problema biti nadograđena na Farmer Fit ili Farmer Pro radi dodatne funkcionalnosti.

Probajte besplatno
AgTech
Farmer Starter Farm Mapping

Granice parcele

Nacrtajte granice svog imanja i svojih parcele, a zatim ih pregledajte uz druge podatke o mapiranju, uključujući prikaz iz ptičje perspektive i mape ulica. Granice se mogu importovati preko šejpfajla, ručno iscrtati ili preuzeti preko mobilne aplikacije kako biste imali bolju predstavu o svim poslovima na imanju.

 KarakteristikeFarmer StarterFarmer CoreFarmer Pro
Podešavanje farmePrijavljivanje korisnika1Do 5Do 5Do 5
Upravljanje imenima klijenta/farme/polja sa granicama
Mapiranje orijentira pomoću mobilne aplikacije (tačke, linije i granice)
Radne aktivnosti na imanjuUpravljanje linijama navođenja
AutoSync™ resursi, primenjeni podaci i bluetooth oznake između Precision-IQ displeja i oblaka 2
Importovanje/eksportovanje ili korišćenje API-ja drugih proizvođača radi prosleđivanja podataka displejima za preciznu poljoprivredu ili dobijanja podataka od njih
Praćenje lokacije opreme u realnom vremenu, trenutnog statusa i istorije korišćenja
Korišćenje alatki za crtanje da bi se definisale zone upravljanja na osnovu podataka sloja
Kreiranje radnog naloga Precision-IQ displeja na internetu ili mobilnom za daljinsko podešavanje i praćenje zadataka
Izvršavanje naloga promenljive brzine primene sa radnim nalozima Precision-IQ displeja
Kreiranje standardnih radnih naloga i dodeljivanje osobama radi praćenja njihovog ručnog dovršavanja
Uključuje kontrolnu tablu za prognozu vremena i praćenje cena proizvoda 3
Zapisi o imanjuPregled i unos informacija o radnim zadacima
Dodavanje materijala i praćenje kupovine i korišćenja po polju sa troškovima
Generisanje izveštaja o usaglašenosti sa pokrivenošću ili detaljima o primeni i zadatku
Obrada podataka o prinosu pomoću alatke za čišćenje podataka o prinosu
Ručni unos detaljnih zapisa o polju što se tiče semena, hemijskih sredstava, veštačkog đubriva, žetve i primene drugih sredstava
Štampanje izveštaja što se tiče semena, veštačkog đubriva, korišćenje hemijskih sredstava, i profitabilnost polja/useva
Prikaz osnovnih vremenskih uslova sa opcijom za nadogradnju na Ag Premium Weather
VRA alatiKreiranje mapa za VRA naloge
Korišćenje mobilne aplikacije za mrežno ili zonsko uzorkovanje tla, uključujući i navigaciju do lokacija za uzorkovanje
Prodaja žitaricaPraćenje zaliha u kontejneru
Upravljanje ugovorima o trgovini žitaricama i izjavama o pozicioniranju
Monitoring u sezoniPrikazivanje slika zdravstvenog stanja useva za svako polje4
Snimanje izviđanja useva i kreiranje preporuka za primenu proizvoda
Importovanje UAV slika

Srodni proizvodi i rešenja

Hajde da počnemo

Počnite već danas — prijavite se za besplatan Farmer Starter nalog.