Farmer Core

Povežite, pojednostavite i unapredite aktivnosti na vašem imanju pomoću softvera Farmer Core. Ovaj softver kompanije Trimble dopunjuje vaš postojeći Trimble sistem kako biste upravljali podacima koji se tiču precizne poljoprivrede i pojednostavili podešavanje displeja čime ćete izvući najviše iz svakog hektara.

Farmer Core koristi tehnologiju AutoSync, novu i inovativnu funkciju koja se izvršava u pozadini i automatski sinhronizuje sve linije navođenja, imena parcela, granice, materijale, priključne mašine, vozila i informacije o rukovaocu na svim povezanim uređajima.

Spremni za kupovinu?
Trimble Ag Farm Mapping

Pojednostavite upravljanje imanjem

Definišite ime korisnika/imanja/parcele, importujte ili nacrtajte granice parcele i podesite materijale manuelno ili pomoću unapred pripremljenog spiska hemijskih sredstava i semena.

Unapredite obavljanje poslova na imanju

Upravljajte podacima koji se tiču precizne poljoprivrede i dolaze sa Trimble displeja i drugih izvora putem API, čuvajući sve svoje linije navođenja, imena parcela, materijala i informacije o mašinama na jednom mestu.

Saznajte više o tehnologiji AutoSync
Trimble Connected Farmer Core
Trimble Ag Farmer Core

Poboljšajte pouzdanost zapisa o imanju

Automatski napravite zapis o parceli na osnovu podataka prikupljenih pomoću vašeg displeja za preciznu poljoprivredu kako biste dobili lako razumljivu analizu profitabilnosti za svaku parcelu

Mnogo više od lepih mapa

Da li vam je dosta gledanja u mape prinosa koje ne odgovaraju stvarnom stanju stvari na njivi? Nova alatka Yield Data Cleaning koju je proizvela kompanija Trimble Ag Software automatski otklanja probleme sa kašnjenjem protoka zrna, GPS greškama, greškama senzora i preklapanjima, štedeći vam na taj način mnoge sate koje biste proveli manuelno ispravljajući navedene probleme za svaku parcelu ponaosob. Budući da se sve više zemljoradnika opredeljuje za preciznu poljoprivredu, precizne mape prinosa imaju suštinsku važnost kada je reč o njihovom korišćenju za rad sa nalozima ili zonama upravljanja. Tačni podaci o prinosu vode do preciznih mapa, što doprinosi većoj profitabilnosti svakog hektara.

Radni nalozi

Dizajnirani da unaprede obavljanje poslova na imanju, Farmer Core radni nalozi za Trimble displej predstavljaju niz instrukcija za obavljanje zadataka na njivi koji su definisani na vebu, to jest mreži. Instrukcije će zatim biti sinhronizovane sa Precision-IQ displejem  kako bi se omogućilo daljinsko podešavanje zadatka. Ovo omogućuje korisnicima da definišu detalje kao što su materijali, parcele, priključne mašine i rukovaoci za određeni zadatak Precision-IQ displeja čak i pre nego što uđu u kabinu vozila. Nakon što rukovalac obavi zadatak na Precision-IQ displeju, status zadatka i njegovi podaci se sa radnog naloga putem bežične veze šalju za Trimble Ag Software.

Mašinski park (Fleet)

Korisnici koji poseduju licencu za Display Connection sada mogu u potpunosti koristiti funkcionalnost opcije mašinski park (Fleet), kao što je praćenje trenutne lokacije i ranijih lokacija, korišćenja vozila i raznih upozorenja — za sve to se koristi tehnologija FarmStream (pomoću FmX® integrisanog displeja, TMX-2050™ ili GFX-750™ displeja).

Korisnici mogu:

  • Pratiti lokaciju, status i korišćenje opreme
  • Videti ranije lokacije
  • Dobiti informacije o vremenu provedenom u praznom hodu, kretanju i putovanju, kao i pratiti razloge za kašnjenje
  • Pristupiti dijagnostici motora za informacije o stanju mašine u realnom vremenu

Integrisani podaci drugih proizvođača

Sporazumi o kompatibilnosti i povezanosti podataka o imanju između kompanije Trimble Ag Software i drugih proizvođača softverskih platformi za upravljanje imanjem uključuju sistem Raven Slingshot®, sisteme AGCO VarioDoc i AgCommand®, John Deere Operations Center, Case IH Advanced Farming Systems (AFS) Connect™, New Holland Precision Land Management (PLM) Connect, i mnoge druge.

 KarakteristikeFarmer StarterFarmer CoreFarmer Pro
Podešavanje farmePrijavljivanje korisnika1Do 5Do 5Do 5
Upravljanje imenima klijenta/farme/polja sa granicama
Mapiranje orijentira pomoću mobilne aplikacije (tačke, linije i granice)
Radne aktivnosti na imanjuUpravljanje linijama navođenja
AutoSync™ resursi, primenjeni podaci i bluetooth oznake između Precision-IQ displeja i oblaka 2
Importovanje/eksportovanje ili korišćenje API-ja drugih proizvođača radi prosleđivanja podataka displejima za preciznu poljoprivredu ili dobijanja podataka od njih
Praćenje lokacije opreme u realnom vremenu, trenutnog statusa i istorije korišćenja
Korišćenje alatki za crtanje da bi se definisale zone upravljanja na osnovu podataka sloja
Kreiranje radnog naloga Precision-IQ displeja na internetu ili mobilnom za daljinsko podešavanje i praćenje zadataka
Izvršavanje naloga promenljive brzine primene sa radnim nalozima Precision-IQ displeja
Kreiranje standardnih radnih naloga i dodeljivanje osobama radi praćenja njihovog ručnog dovršavanja
Uključuje kontrolnu tablu za prognozu vremena i praćenje cena proizvoda 3
Zapisi o imanjuPregled i unos informacija o radnim zadacima
Dodavanje materijala i praćenje kupovine i korišćenja po polju sa troškovima
Generisanje izveštaja o usaglašenosti sa pokrivenošću ili detaljima o primeni i zadatku
Obrada podataka o prinosu pomoću alatke za čišćenje podataka o prinosu
Ručni unos detaljnih zapisa o polju što se tiče semena, hemijskih sredstava, veštačkog đubriva, žetve i primene drugih sredstava
Štampanje izveštaja što se tiče semena, veštačkog đubriva, korišćenje hemijskih sredstava, i profitabilnost polja/useva
Prikaz osnovnih vremenskih uslova sa opcijom za nadogradnju na Ag Premium Weather
VRA alatiKreiranje mapa za VRA naloge
Korišćenje mobilne aplikacije za mrežno ili zonsko uzorkovanje tla, uključujući i navigaciju do lokacija za uzorkovanje
Prodaja žitaricaPraćenje zaliha u kontejneru
Upravljanje ugovorima o trgovini žitaricama i izjavama o pozicioniranju
Monitoring u sezoniPrikazivanje slika zdravstvenog stanja useva za svako polje4
Snimanje izviđanja useva i kreiranje preporuka za primenu proizvoda
Importovanje UAV slika

Srodni proizvodi i rešenja

Hajde da počnemo

Iskoristite potencijal dokazano precizne poljoprivredne tehnologije kompanije Trimble kako biste poboljšali sadnju i setvu, i uvećali produktivnost i profitabilnost tako što ćete smanjiti nepotrebna ulaganja.

Gde se može kupiti