Advanced Desktop Accounting

Advanced Desktop Accounting, çiftliğinizin mali durumuna daha yakından bakan daha gelişmiş çiftlik muhasebesi yazılımı özellikleri sağlayan yararlı bir Farmer Fit veya Farmer Pro eklenti modülüdür.

Tahakkuka dayalı genel muhasebe, nakit akış bütçeleri, faturalama, pazar değeri hesaplamaları, bordro ve çiftliğinizde nelerin iyi gittiğini ve nelerin gitmediğini gösteren trendlerle ilgili bilgileri açığa çıkaran 21’den fazla mali oran dahil sezgisel, kullanıcı dostu araçlar ve raporlara sahip olacaksınız.

Satın Almaya Hazır Mısınız? Sipariş Nelco Çek ve Formlar
Trimble Ag Advanced Accounting

Önemli Özellikler

  • Alacaklı Hesaplar kullanarak faturaları girin ve takip edin veya Borçlu Hesaplar kullanarak size borcu olanları takip edin
  • Satın alma, satış, doğum ve ölüm dahil çiftlik hayvanlarıyla ilgili muhasebe kayıtlarını tutun
  • Bilançoları ve tahakkuka dayalı gelir tablolarını görüntüleyin ve yazdırın
  • Piyasa Değeri Bilançoları, Nakit Akış Tablosu ve diğer mali raporları yazdırın
  • Ekipmanların, yapıların, arazi ıslahlarının ve çiftlik hayvanlarının amortisman tutarlarını takip edin
  • Bordro kayıtlarını girin ve puantajları kullanarak çalışanların saatlerini hesaplayın
  • W-2, W-3, 1096, 1099-MISC ve 1099-INT formlarını yazdırın veya elektronik yolla gönderin (1099-INT için sadece elektronik gönderim)
  • Çiftliğinizde nelerin iyi gittiğini ve nelerin gitmediğine dair trendleri anlamak için 21 standart mali ölçüyü görüntüleyin
  • Hesap bakiyelerini QuickBooks®’a aktarın

Müşterilerinize Fatura Kesin

Gayrimenkul sahiplerine ve müşterilere fatura gönderin ve Borçlu Hesaplar içinden her birinin durumunu izleyin. Tohum çuvalı veya kimyasal madde bidonu gibi malzemeleri faturalamayı kolaylaştırın. Sistem faturalamadan önce her malzeme için ödenen tutarı gösterir, böylece size fiyatı ayarlama konusunda esneklik sağlar. Faturalama özel metin ve logo ekleme seçeneği sunar, böylece tarım işletmeniz için her faturada profesyonel bir dokunuş sağlar.

Tahakkuk Raporlarını Yazdırın

Tahakkuka dayalı muhasebe tarım işletmenizin gerçek kârlılığını ölçer. Peşin ödenen giderler ve geciken gelirler nedeniyle kârlılığın bozulduğu nakit tabanlı muhasebenin tersine, tahakkuka dayalı mali veriler hiçbir şeyi gizlemez. Tahakkuka dayalı muhasebe geliri ne zaman alındığına değil ne zaman hak edildiğine ve giderlerin de ne zaman ödendiğine değil ne zaman tahakkuk ettiğine göre rapor eder.

Yıl sonunda tahakkuka dayalı çiftlik operatörü şunları beyan eder: henüz satılmamış tahıldan elde edilen gelirle birlikte tahakkuk etmiş ancak henüz ödenmemiş giderler. Tahakkuka dayalı muhasebe genellikle sığır ve ürün yetiştirme için yapılan yatırımları bilançoda bir kıymet olarak hesaba katar, gelir tablosunda indirilen gider olarak hesaba katmaz.

Bordro Hesaplayın

Bordro sistemimiz her ölçekteki tarım işletmelerine uygun tasarlanmıştır. Aylık, saatlik, parça başına, fazla mesai, tatil mesaisi olarak ödeme yapın veya aynı çalışan için hem saat ücreti hem de parça fiyatı içerecek şekilde ödeme türünü özelleştirin. Kadrolu çalışanlar veya mevsimlik işçiler için bordro kayıtlarını girdiğinizde sistem Federal, FICA ve çoğu eyalet için kesintileri hesaplar. Dönüm başına maliyeti veya üretim birimi başına maliyeti hesaplamak için bordro kazançları tarla kayıtlarına entegre edilebilir — böylece size doğru zamanda karar verme fırsatı tanır.

W-2 ve 1099 Formlarınızı E-beyanname ile Gönderin

W-2, W-3, 1096 ve 1099 formlarınızı IRS’ye, Sosyal Güvenlik İdaresine ve eyalet kurumlarına elektronik yolla yükleyin. Bu hizmet bir çalışanı (veya 1099 satıcısı) veya yüzlerce çalışanı (veya 1099 satıcıları) olan her ölçekteki çiftlikler için yararlıdır. Hizmet size ayrıca formların yazdırılıp çalışanlarınıza ve/veya satıcılarınıza gönderilmesini sağlama imkanı da sunar, böylece W-2, W-3, 1096 ve 1099 formlarını yazdırma ve gönderme işlemini ortadan kaldırarak büyük zaman tasarrufu sağlar.

Müşterilerimiz ne diyor?

Nakit tabanlı ve tahakkuka dayalı muhasebe, piyasa değeri bilançoları, kurumsal analiz ve mali oranlar sağlamasını kesinlikle çok seviyoruz. İşletmemizin ‘büyük resmini’ incelememizi ve izlememizi sağlarken dönüm bazında veya kilo bazında maliyet detayına inmemize de olanak veriyor.”

– Laura Ehnle, Edelstein, IL

“Paramı her bir kuruşuna varıncaya kadar istediğim yere girdi yapabiliyor ve istediğim teçhizata, arazi büyüklüğüne, insana, her türlü işletmeye ya da başka birisine tahsis edebiliyorum. Daha sonra bu verileri gözden geçirebiliyor ve tam tamına dönüm ve kileye varıncaya kadar işletme maliyetlerini bilebiliyorum.”

– Mitch Konen, Fairfield, MT

Ürün Karşılaştırma

 Farmer Fit or Farmer ProAdvanced Accounting
Enter transactions into a check register and view cash-based general ledger reports including the Income Statement and Balance Sheet.
Manage supplies and harvested crop inventories based on field records, purchases and sales.
View field, crop, equipment and livestock enterprise statements based on field records and accounting.
Print a variety of accounting reports including Schedule F, loan activity, family living and more.
Keep track of Accounts Payable and Accounts Receivable.
Create invoice statements for landlords and others.
Analyze your Market Value Balance Sheet and create a Budgeted Cash Flows Statement.
Enter payroll activities, calculate payroll tax and print and/or electronic submit W2s and other payroll forms.
Manage livestock accounting records including purchases, sales, births, deaths and transfers.
View accrual general ledger reports including the Income Statement and Balance Sheet.
Export account balances to QuickBooks for tax reporting.

İlgili Ürünler ve Çözümler

Haydi Başlayalım

Bir yandan boşa giden girdilerden tasarruf sağlayarak çiftlik üretkenliğini ve kârlılığını artırırken diğer taraftan ekim ve tohumlama operasyonlarınızı geliştirmek için Trimble’ın akıllı hassas tarım teknolojilerinin gücünü hissedin.

Nereden Satın Alınır